Thông báo

Thư viện đã mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 1. GIS tutorial 1: Basic workbook 10.3 Edition, Gorr, W, Kristen S. Kurland , ESRI Press, 2016 2. Fundamentals of basin and petroleum systems modeling, Thomas Hantschel, Springer, 2010 3. Desciptive Inorganic chemistry 3e, E. House, Academic Press, 2016...
Khảo sát dịch vụ thư viện 2019
Thư viện đã mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 1. Reservoir Formation Damage, Third Edition, Faruk Civan, Gulf Professional Publishing, 2015 2. Fundamentals of Gas Shale Reservoirs, Reza Rezaee, Wiley, 2015 3. Fluid Dynamics of Oil and Gas Reservoirs, M. Z. Rachinsky, V. Y. Kerimov, Wiley, 2015...
Khảo sát dịch vụ thư viện 2018
Thư viện đã mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 1. Natural Gas Hydrates: a guide for Third Edition, John Carroll, Elsevier, 2014 2. Corrosion in the Petrochemical Industry Second Edition, Victoria Burt, ASM International, 2015 3. Exploration and Production of Oceanic Natural Gas Hydrate, Michael D. Max, Arthur H. Johnson, Springer, 2016...
Khảo sát dịch vụ thư viện 2017
Thư viện Trường đại học Dầu khí Việt Nam đã đăng ký cơ sở dữ liệu OnePetro của nhà xuất bản SPE.
Địa chỉ truy cập http://library.pvu.vn là địa chỉ truy cập hệ thống quản lý thư viện tích hợp cho phép bạn đọc tìm kiếm, mượn trả, gia hạn tài liệu, giáo trình trực tuyến. Đối với các tài liệu số, sẽ được chuyển sang địa chỉ http://elibrary.pvu.vn
Thư viện vừa mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 1. Differential Equations: A Primer for Scientists and Engineers, Constanda, Christian Springer, 2013 2. Calculus: Early Transcendentals, 8e, James Stewart Cengage Learning, 2015 3. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, Carl D. Meyer SIAM, 2001
Nhằm phục vụ bạn đọc hiệu quả, Thư viện PVU triển khai hệ thống quản trị thư viện tích hợp để phục vụ SV và GV của Trường, giúp chuyên nghiệp hóa quy trình, nghiệp vụ, và nâng cao chất lượng dịch vụ Thư viện PVU
Khảo sát dịch vụ thư viện 2016