Thông báo

​​Để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc trong thời gian tới, Thư viện PVU rất mong quý Thầy Cô và các bạn sinh viên dành thời gian trả lời đầy đầy đủ và rõ ràng các câu hỏi trong phần khảo sát bên dưới. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy cô và các bạn!
​​Để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc trong thời gian tới, Thư viện PVU rất mong quý Thầy Cô và các bạn sinh viên dành thời gian thực hiện phiếu khảo sát sau.
​​Để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc trong thời gian tới, Thư viện PVU rất mong quý Thầy Cô và các bạn sinh viên dành thời gian trả lời đầy đầy đủ và rõ ràng các câu hỏi trong phần khảo sát bên dưới. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy cô và các bạn!
​​Để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc trong thời gian tới, Thư viện PVU rất mong quý Thầy Cô và các bạn sinh viên dành thời gian trả lời đầy đầy đủ và rõ ràng các câu hỏi trong phần khảo sát bên dưới. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy cô và các bạn!
Thư viện đã mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: Thermodynamics for Engineers - Kenneth A. Kroos , Merle C. Potter Solving Practical Engineering Mechanics Problems: Kinematics - S. I. Bakhtiyarov , Fundamentals of Fluid Mechanics, 6th Edition - Munson, Young, Okiishi and Huebsch, Munson's Fluid Mechanics, Chemistry: The Central Science, 14E GE - Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Jr., Bruce E. Bursten, Catherine J. Murphy, University Physics with Modern Physics, Global Edition 15E - Hugh Young , Roger Freedman
Thư viện đã mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 1. GIS tutorial 1: Basic workbook 10.3 Edition, Gorr, W, Kristen S. Kurland , ESRI Press, 2016 2. Fundamentals of basin and petroleum systems modeling, Thomas Hantschel, Springer, 2010 3. Desciptive Inorganic chemistry 3e, E. House, Academic Press, 2016...
​​Để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc trong thời gian tới, Thư viện PVU rất mong quý Thầy Cô và các bạn sinh viên dành thời gian trả lời đầy đầy đủ và rõ ràng các câu hỏi trong phần khảo sát bên dưới. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy cô và các bạn!
Khảo sát dịch vụ thư viện 2019
Thư viện đã mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 1. Reservoir Formation Damage, Third Edition, Faruk Civan, Gulf Professional Publishing, 2015 2. Fundamentals of Gas Shale Reservoirs, Reza Rezaee, Wiley, 2015 3. Fluid Dynamics of Oil and Gas Reservoirs, M. Z. Rachinsky, V. Y. Kerimov, Wiley, 2015...
Khảo sát dịch vụ thư viện 2018
Thư viện đã mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 1. Natural Gas Hydrates: a guide for Third Edition, John Carroll, Elsevier, 2014 2. Corrosion in the Petrochemical Industry Second Edition, Victoria Burt, ASM International, 2015 3. Exploration and Production of Oceanic Natural Gas Hydrate, Michael D. Max, Arthur H. Johnson, Springer, 2016...
Khảo sát dịch vụ thư viện 2017
Thư viện Trường đại học Dầu khí Việt Nam đã đăng ký cơ sở dữ liệu OnePetro của nhà xuất bản SPE.
Địa chỉ truy cập http://library.pvu.vn là địa chỉ truy cập hệ thống quản lý thư viện tích hợp cho phép bạn đọc tìm kiếm, mượn trả, gia hạn tài liệu, giáo trình trực tuyến. Đối với các tài liệu số, sẽ được chuyển sang địa chỉ http://elibrary.pvu.vn
Thư viện vừa mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 1. Differential Equations: A Primer for Scientists and Engineers, Constanda, Christian Springer, 2013 2. Calculus: Early Transcendentals, 8e, James Stewart Cengage Learning, 2015 3. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, Carl D. Meyer SIAM, 2001
Nhằm phục vụ bạn đọc hiệu quả, Thư viện PVU triển khai hệ thống quản trị thư viện tích hợp để phục vụ SV và GV của Trường, giúp chuyên nghiệp hóa quy trình, nghiệp vụ, và nâng cao chất lượng dịch vụ Thư viện PVU
Khảo sát dịch vụ thư viện 2016