Thư Viện Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam

Hoạt động Thư viện
Thư viện có tổng diện tích 160 m2, được trang bị bàn ghế chuyên dụng để phục vụ nhu cầu đọc tài liệu tại chỗ cùng lúc cho khoảng 60 bạn đọc. Bên cạnh đó, Thư viện còn trang bị máy tính có nối mạng internet, máy scan, máy photocopy để hỗ trợ cho bạn đọc tra cứu, sử dụng tài liệu thuận lợi.
Nghiệp vụ thư viện
Bạn đọc có thể truy cập vào địa http://library.pvu.vn mà không cần phải đăng nhập. Tuy nhiên, để thực hiện các tác vụ mượn trả, gia hạn tài liệu... cần phải đăng nhập vào phần mềm với tài khoản được cung cấp bởi Thư viện. Đối với sinh viên và giảng viên PVU, sử dụng tài khoản email PVU để đăng nhập vào hệ thống