Nghiệp vụ thư viện

Bạn đọc có thể truy cập vào địa http://library.pvu.vn mà không cần phải đăng nhập. Tuy nhiên, để thực hiện các tác vụ mượn trả, gia hạn tài liệu... cần phải đăng nhập vào phần mềm với tài khoản được cung cấp bởi Thư viện. Đối với sinh viên và giảng viên PVU, sử dụng tài khoản email PVU để đăng nhập vào hệ thống
​Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kì (LCC - Library of Congress Classification) nguyên là được thiết kế để tổ chức, phân loại và sắp xếp kho sách của chính thư viện này, lần đầu tiên được phát triển từ cuối thế kỉ XIX và sang đầu thế kỉ XX đã có nhiều thư viện khác sử dụng, đặc biệt là các thư viện đại học lớn ở Hoa Kì. Phạm vi sử dụng rộng dần và vượt ra khỏi lãnh thổ của Hoa Kì. Đến nay LCC cùng với DDC là những hệ thống phân loại được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Văn phòng hỗ trợ và chính sách biên mục của Thư viện Quốc hội Hoa Kì (Library’s Cataloging Policy and Support Office) bảo trì và phát triển hệ thống.
Nội quy sử dụng dịch vụ thư viện của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam