Hoạt động Thư viện

Quy định về việc mượn trả sách, giáo trình tại Thư viện PVU
Quy định sử dụng tài liệu số tại PVU
Thư viện có tổng diện tích 160 m2, được trang bị bàn ghế chuyên dụng để phục vụ nhu cầu đọc tài liệu tại chỗ cùng lúc cho khoảng 60 bạn đọc. Bên cạnh đó, Thư viện còn trang bị máy tính có nối mạng internet, máy scan, máy photocopy để hỗ trợ cho bạn đọc tra cứu, sử dụng tài liệu thuận lợi.