Quy định sử dụng tài liệu số

Quy định sử dụng tài liệu số tại PVU

Tài liệu số của Thư viện PVU bao gồm giáo án điện tử, bài giảng, giáo trình, sách tham khảo, tạp chí khoa học, luận văn, luận án,…(gọi chung là tài liệu) đang được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật Việt Nam (như Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 và nghị định kèm theo) và công ước quốc tế về bản quyền tác giả. Bạn đọc sử dụng các tài liệu số của Thư viện PVU cần tôn trọng bản quyền tác giả và cam kết tuân thủ các điều khoản sau đây:

1.      Cán bộ, giảng viên và sinh viên PVU (gọi chung là bạn đọc) được Thư viện cấp tài khoản truy cập (bao gồm username và password), có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản, không cho người khác mượn sử dụng. Password bắt buộc phải được thay đổi định kỳ hàng năm hoặc khi có dấu hiệu bị lộ.

2.      Chỉ sử dụng tài liệu cho việc học tập và nghiên cứu của cá nhân, không trao đổi, mua bán vì mục đích kinh doanh thương mại.

3.      Không sử dụng phần mềm hỗ trợ download hàng loạt tài liệu và phát tán lên mạng internet bằng bất cứ hình thức nào.

4.      Đối với tài liệu bằng tiếng Việt và tài liệu ngoại văn (được chia sẻ theo chính sách truy cập mở), bạn đọc có thể xem toàn văn nội dung tài liệu và in ấn một số chương, phần nếu cần. Trường hợp bạn đọc muốn lưu file về máy tính thì gửi yêu cầu đến bộ phận phục vụ của Thư viện theo địa chỉ email: library@pvu.edu.vn.

5.      Đối với tài liệu ngoại văn khác, bạn đọc chỉ có thể truy xuất nội dung của tài liệu trong mạng nội bộ của Thư viện. Việc truy cập toàn văn một số tài liệu được hạn chế bởi các quy định về bản quyền tác giả. Nếu thật cần thiết (có thể chịu phí mua tài liệu), bạn đọc liên hệ với Thư viện theo địa chỉ email: library@pvu.edu.vn để được giải quyết.

Bạn đọc vi phạm các điều khoản nêu trên và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ sẽ bị khóa tài khoản truy cập hoặc chịu các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Trường và của pháp luật.