Cơ sở vật chất Thư viện PVU

Thư viện có tổng diện tích 160 m2, được trang bị bàn ghế chuyên dụng để phục vụ nhu cầu đọc tài liệu tại chỗ cùng lúc cho khoảng 60 bạn đọc. Bên cạnh đó, Thư viện còn trang bị máy tính có nối mạng internet, máy scan, máy photocopy để hỗ trợ cho bạn đọc tra cứu, sử dụng tài liệu thuận lợi.

Thư viện có tổng diện tích 160 m2, được trang bị bàn ghế chuyên dụng để phục vụ nhu cầu đọc tài liệu tại chỗ cùng lúc cho khoảng 60 bạn đọc. Bên cạnh đó, Thư viện còn trang bị  máy tính có nối mạng internet, máy scan, máy photocopy để hỗ trợ cho bạn đọc tra cứu, sử dụng tài liệu thuận lợi.

Nguồn tài nguyên học tập của Thư viện rất đa dạng, bao gồm sách, tạp chí, luận văn, luận án, kỷ yếu hội nghị, hội  thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu điện tử…có nội dung phù hợp với các chuyên ngành đang được đào tạo tại Trường. 


Tài liệu dạng giấy

Hiện tại, Thư viện Trường đã có hơn 400 nhan đề (2510 cuốn) giáo trình và tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng tiếng Việt; 750 nhan đề (800 cuốn) giáo trình và sách tham khảo chuyên ngành bằng tiếng Anh của các ngành đào tạo cùng với sách học ngoại ngữ. Đồng thời, Thư viện còn lưu giữ hàng chục luận văn thạc sĩ, kỷ yếu hội nghị khoa học trong và ngoài nước, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Bên cạnh đó, Thư viện đã mua và nhận tặng số lượng lớn các tạp chí chuyên ngành dầu khí được xuất bản trong và ngoài nước như SPE Journals (Hiệp hội Kỹ sư dầu khí Hoa Kỳ), Oilfield Review (Tập đoàn Schlumberger), Tạp chí Dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam),…

Các tài liệu này được Trường bổ sung có chọn lọc từ các trường đại học, các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực dầu khí. Hàng năm Trường phát triển thêm số lượng đầu sách, tạp chí theo quy mô đào tạo.

Tài liệu điện tử

Ngoài nguồn tài liệu dạng giấy, sinh viên và CBGD của Trường có thể khai thác qua mạng nội bộ nguồn tài nguyên điện tử mà Thư viện Trường đã thu thập và xử lý, bao gồm:

- Hơn 1000 tài liệu điện tử đã được số hóa và có thể truy cập từ xa thông qua Cổng thông tin thư viện của Trường.

- Thư viện đã mua quyền truy cập đến cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử của các nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới như Springer Link, Science@Direct, IEEE Xplore Digital Library, Taylor & Francis,…để mở rộng khả năng tìm kiếm tài liệu cho bạn đoc.

- Ngoài ra Thư viện còn cung cấp kết nối đến các nguồn học liệu miễn phí của các trường đại học lớn trên thế giới.