Quy định mượn trả.

Quy định về việc mượn trả sách, giáo trình tại Thư viện PVU

Mượn sách/giáo trình:

  1. Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên, thẻ học viên đối với các học viên các chương trình sau đại học và bồi dưỡng nâng cao. Bạn đọc ngoài trường cần xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan.
  2. Các bộ, giảng viên của Trường được mượn tối đa 03 tài liệu/lượt trong thời gian 01 tháng và có thể được gia hạn thêm 01 tuần nếu có nhu cầu
  3. Bạn đọc ngoài trường không được mượn tài liệu về nhà, chỉ được đọc tại Thư viện.
  4. Chỉ được mượn các giáo trình và sách tham khảo có từ 02 bản trở lên.

Xử lý vi phạm:

1. Trả tài liệu quá hạn: 10.000 VNĐ/ngày. Nếu việc trễ hạn, kéo dài quá 01 tháng, bạn đọc sẽ bị đình chỉ sử dụng thư viện trong 01 năm học. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị đình chỉ sử dụng thư viện vô thời hạn.

2. Mất tài liệu:
- Đối với tài liệu còn phát hành: mua lại tài liệu + phí xử lý tài liệu (20.000 VNĐ).
- Đối với tài liệu không còn phát hành: bồi thường 05 lần giá trị tài liệu + phí xử lý tài liệu (20.000 VNĐ.

3. Làm hư hỏng, nhàu nát hoặc viết vẽ lên tài liệu: mua đền tài liệu mới + phí xử lý tài liệu (20.000 VNĐ)\

4. Phá hoại các trang thiết bị trong thư viện: Đề nghị lên Ban giám hiệu kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.