Liên hệ

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ

Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3738879/142
Email: library@pvu.edu.vn