Cơ sở dữ liệu OnePetro

Thư viện Trường đại học Dầu khí Việt Nam đã đăng ký cơ sở dữ liệu OnePetro của nhà xuất bản SPE.

Thư viện Trường đại học Dầu khí Việt Nam đã đăng ký cơ sở dữ liệu OnePetro  của nhà xuất bản SPE. Đây là một trong các cơ sở dữ liệu chất lượng chứa rất nhiều tài liệu, bài báo, công trình nghiên cứu trong lĩnh vực Dầu khí sẽ phục vụ hiệu quả việc học tập và nghiên cứu của sinh viên và cán bộ của Trường.
Để truy cập cơ sở dữ liệu, bạn đọc cần sử dụng mạng nội bộ của Trường (trong khuôn viên nhà trường) và truy cập vào địa chỉ: https://www.onepetro.org để sử dụng mà không cần đăng nhập. Bạn đọc có thể xem trực tuyến hoặc tải về máy
Trong quá trình sử dụng, nếu gặp vấn đề xin liên hệ với cán bộ Thư viện để được hỗ trợ kịp thời.