Khảo sát nhu cầu sử dụng thư viện ngoài giờ và cuối tuần.

​​Để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc trong thời gian tới, Thư viện PVU rất mong quý Thầy Cô và các bạn sinh viên dành thời gian thực hiện phiếu khảo sát sau.

​Để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc trong thời gian tới, Thư viện PVU rất mong quý Thầy Cô và các bạn sinh viên dành thời gian thực hiện phiếu khảo sát sau để:
Link: https://forms.office.com/r/gLNJ62j0CL